MEZINÁRODNÍ DEN TANCE

Mezinárodní den tance je oficiálně uznávaný svátek, který je po celém světě každoročně oslavován 29. dubna na památku narození velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (1727).

Svátek byl uznán v roce 1982, kdy jej poprvé vyhlásil Taneční výbor Mezinárodního divadelního institutu ITI.

V letech 1758 až 1760 Noverre nastudoval několik baletů v vydal své Lettres sur la danse et les ballets (Dopisy o tanci a baletu). V tomto období začala revoluce baletního umění, kterou zahájil právě Noverre.

Před Noverrem byly balety velké podívané, které se zaměřovaly hlavně na propracované kostýmy a scenérie, ale nikoli na fyzický a emocionální projev tanečníků.

V současnosti 29.4. neslavíme pouze baletní umění, ale tanec jako takový. Tanec totiž provází lidstvo od počátku věků. V současnosti se však rozvinul v nepřeberné množství stylů – jsou to však pouze formy=prostředky k tanci. Hluboká podstata tance zůstává ve všech tanečních stylech stejná. Tanec je univerzální prostředek neverbální komunikace. „Domluvíte“ se s ním kdekoliv na světě.

Tato komunikace může probíhat na mnoha úrovních:

 • komunikace s vlastním tělem,
 • komunikace s vlastním nitrem,
 • komunikace se Zdrojem,
 • komunikace s partnerem,
 • komunikace s hudbou,
 • komunikace s pěti elementy,
 • komunikace s… za tři tečky můžete dosadit cokoliv, po čem Vaše duše touží

Tanec dokáže:

 • uzdravovat tělesně i duševně
 • propojit naše tělo s naší duší
 • napojit nás na Zdroj (ať už ten uvnitř nás anebo ten vesmírný)
 • pomoci v partnerských vztazích
 • dostat nás do meditativního stavu
 • dovést nás do stavu životního „FLOW“

Tančit může opravdu každý, není tam žádné omezení. Jen je třeba najít si ten správný taneční styl, který bude vyhovovat právě Vám.

Pokud nevíte, jak najít ten svůj vysněný styl, stáhněte si zdarma můj eBook „Tanči životem“, kde naleznete návod k objevení tanečního stylu, díky kterém protančíte život:-)

"Tančím životem se svým manželem a našimi třemi dětmi. Ráda vám ukážu, jak krásnou součástí vašeho života může tanec být. Daru tance se totiž dostalo všem, a důležité je jen najít svůj styl, ve kterém se propojí složka tělesná, duševní i duchovní. Jako průvodce vám s láskou posvítím na cestu tohoto nádherného hledání." Můj příběh si můžete přečíst zde